Hotline:+492590938950|
 
 
 
Servicehotline: +492590938950

Impressum

Contact:
Telefoon +49 (0) 25 90 / 93 89 5 - 0
Telefax +49 (0) 25 90 / 93 89 5 - 11

Internet:
E-Mail info@noSpam.dampfkessel.com
Website www.dampfkessel.com

Bedrijfsleider
Georg Hagelschuer

Ingeschreven onder
HRA 8106, Amtsgericht Coesfeld

btw-nummer
DE 306 980 069

Uitsluiting aansprakelijkheid

Auteurs- en merkenrecht

De auteur tracht in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of van licentievrije grafieken, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten gebruik te maken. Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde handels- en fabrieksmerken vallen onbeperkt onder de bepalingen van het telkens geldige merkenrecht en de bezitsrechten van de telkens geregistreerde eigenaar. Alleen op grond van de enkele vermelding kan niet de conclusie getrokken worden, dat handelsmerken niet door de rechten van derden beschermd zijn!

Het copyright voor openbaar gemaakte, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend eigendom van de auteur van de pagina's. Het vermenigvuldigen of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Gegevensbescherming

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of bedrijfsmatige gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) bestaat, volgt het prijsgeven van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis.

Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet als deel van het internetaanbod worden beschouwd, waarvandaan naar deze pagina verwezen werd. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldige rechtspositie overeenkomen, blijven de overige delen van het document inhoudelijk en wat hun geldigheid betreft daarvan onverlet.

Gebruikslicenties verworven

Voor het gebruik van de volgende foto's/afbeeldingen op deze website hebben wij gebruikslicenties verworven:

Gebruiksrechten

Het productief maken van de op deze website gebruikte foto's en afbeeldingen is uitdrukkelijk verboden voor andere doeleinden en producten dan voor de weergave op deze website, zowel voor professioneel als voor persoonlijk gebruik.

© Georg Hagelschuer GmbH & Co. KG | Gewerbestraße 60 | D-48249 Dülmen | Duitsland