Hotline:+492590938950|
 
 
 
Servicehotline: +492590938950

GH-focus - der digitale Kesselwärter

 • Hier geht es direkt zur App!

 • Probe entnehmen

 • CR-Code scannen

 • Wert ins digitale Kesselbuch eintragen

GH-focus ist die neue IoT-Lösung aus dem Hause Hagelschuer

 


Der Kesselwärter wird regelmäßig über anstehende Tätigkeiten informiert und erhält einen umfassenden Einblick in alle Anlagenparameter. Darüber hinaus kann er nach Bedarf seine eigenen Tätigkeiten im digitalen Kesselbuch  hinterlegen und dokumentieren.

Automatische Benachrichtigungen lassen sich individuellen anpassen. Bestandsanlagen können mit GH- focus einfach nachgerüstet werden.

Hier kommen Sie direkt zur App!

 

 

Michael Werner Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 225 miwe@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon
Aktuelle Statusmeldungen direkt auf Ihr Smartphone

Mit GH-focus investieren Sie in die digitale Zukunft!

Direkter Einsatz in Neuanlagen oder individuelle Nachrüstung in Bestandsanlagen!
Sie können ganz einfach die Investionssicherheit und die Betriebssicherheit erhöhen.
Wir unterstützen Sie dabei mit unserer neuen digitalen Lösung: GH-focus.

GH-focus-die Vorteile auf einen Blick:

 • Nachrüstung auch für Bestandsanlagen möglich
 • Proaktive Handlungsempfehlungen
 • Erhöhte Betriebssicherheit
 • Keine vermeidbaren Ausfälle
 • Digitale Dokumentation
 • Kinderleicht zu bedienende Software
 • Mehrsprachigkeit

 Hier können Sie die GH-focus Broschüre als PDF Datei downloaden!

 

 

https://app.gh-focus.com/login

Sie entscheiden welche Softwarepakete bei Ihnen zum Einsatz kommen:

Betriebssicherheitspaket

 • Komplette Funktionsüberwachung der Anlagenperipherie
 • Automatische Erkennung von unnötigen Verlusten
 • Erweiterte Sensorik

 

Erweiterte Temperaturerfassung

 • Erfassung der Temperaturverläufe in diversen Anlagenteilen
 • Automatischer Datenabgleich zum Normalbetrieb
 • Alarmierung bei Überschreitung von Schwellwerten
Michael Werner Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 225 miwe@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon

Algehele 24-uursservice voor keteltechniek / brander

Hagelschuer is voor zijn klanten het hele jaar door 24 uur per dag bereikbaar. Dit behelst ook de onderdelenservice, waar Hagelschuer een goed uitgerust magazijn voor heeft, dat voortdurend alle relevante hoofdcompontenen beheert. Ook de servicevoertuigen van Hagelschuer worden goed met onderdelen uitgerust.

Michael Hölper Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 0 Mobil: +49 (0) 172 2341311 miho@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon

Branderservice

Hagelschuer biedt een fabricaatoverkoepelende branderservice. Deze zorgt voor een hoge beschikbaarheid en efficiëntie van ketelinstallaties evenals de inachtneming van emissiegrenswaarden. Meet- en kalibratiewerkzaamheden vormen vanzelfsprekende bestanddelen van de branderservice van Hagelschuer.

Michael Hölper Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 0 Mobil: +49 (0) 172 2341311 miho@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon

Waterservice

Vakmensen van Ha­gel­schu­er on­der­zoe­ken de parameters voor de voe­dings­wa­ter­kwa­li­teit als conform DIN EN 12953-10 ge­cer­ti­fi­ceer­de dienst. Een wa­ter­ana­ly­se door onze ser­vi­ce­tech­ni­ci vormt de basis voor op­ti­ma­li­sa­tie­voor­stel­len en de aanpassing van relevante pa­ra­me­ters.

Michael Hölper Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 0 Mobil: +49 (0) 172 2341311 miho@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon

Onderhoud en inspectie

Con­tro­le­ren van de vei­lig­heids­voor­zie­nin­gen conform TRD/ EN 12953, con­tro­le­ren van druk­be­gren­zers, wa­ter­ni­veau­be­gren­zers, NOOD­STOP-scha­ke­laars, eind­scha­ke­laars rook­gas­schui­ven, controle van alle kleppen, armaturen en in­di­ca­tie-in­stru­men­ten op de ketel;

Con­trole van alle functies op de ketel, incl. de be­wa­kings­voor­zie­ning evenals visuele controle van de elek­tri­sche in­stal­la­tie in de scha­kel­kast en bij externe com­po­nen­ten visuele controle van de complete in­stal­la­tie, controle van de vlucht­we­gen en de toevoer- en af­voer­lucht­ope­nin­gen.

Michael Hölper Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 0 Mobil: +49 (0) 172 2341311 miho@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon

Ketel- en reservoirreparaties

 • Reparatietekening door middel van CAD-systeem
 • Installatie- en buisleidingsbouw
 • Lastoezicht door eigen lasvakman
 • Uitwerken van reparatievoorstellen bij grotere schade aan stoomketelinstallaties of drukvaten om een deskundige voor te leggen

 • Voorbereiden en begeleiden van de aansluitend op de reparatie vereiste druktest samen met de deskundige.
 • Reparatie- en kwaliteitscontrole
 • Documentatie van de reparatie incl. alle noodzakelijke bewijsstukken.

Voor reparaties in noodgevallen is een 24-uursservice beschikbaar.

Markus Karns Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 228 maka@noSpam.dampfkessel.com
Frank König Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 307 frko@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon

Voorbereiden en begeleiden van TÜV-keuringen

De wetgever schrijft een driejaarlijkse interne controle en een druktest voor stoomketels en drukvaten voor. Hagelschuer biedt hiervoor de voorbereiding en alle nodige voorbereidende werkzaamheden tot en met de begeleiding van de controle en de aansluitende nieuwe inbedrijfstelling - efficiënt en voordelig.

Onder de voorbereiding op de TÜV-keuring vallen:

 • Voorbereiden van de interne controle
 • begeleiden van de interne controle
 • sluiten van de openingen aan rookgas- en waterzijde en het opnieuw in gebruik nemen.
Markus Karns Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 228 maka@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon

Materiaalcontrole zonder dit te vernielen

Frank König Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 307 frko@noSpam.dampfkessel.com
Markus Karns Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 228 maka@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon
© Georg Hagelschuer GmbH & Co. KG | Gewerbestraße 60 | D-48249 Dülmen | Duitsland