Hotline:+492590938950|
 
 
Servicehotline: +492590938950

Algehele 24-uursservice voor keteltechniek / brander

Hagelschuer is voor zijn klanten het hele jaar door 24 uur per dag bereikbaar. Dit behelst ook de onderdelenservice, waar Hagelschuer een goed uitgerust magazijn voor heeft, dat voortdurend alle relevante hoofdcompontenen beheert. Ook de servicevoertuigen van Hagelschuer worden goed met onderdelen uitgerust.

Michael Hölper Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 0 Mobil: +49 (0) 172 2341311 hoelper@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon

Branderservice

Hagelschuer biedt een fabricaatoverkoepelende branderservice. Deze zorgt voor een hoge beschikbaarheid en efficiëntie van ketelinstallaties evenals de inachtneming van emissiegrenswaarden. Meet- en kalibratiewerkzaamheden vormen vanzelfsprekende bestanddelen van de branderservice van Hagelschuer.

Michael Hölper Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 0 Mobil: +49 (0) 172 2341311 hoelper@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon

Waterservice

Vakmensen van Ha­gel­schu­er on­der­zoe­ken de parameters voor de voe­dings­wa­ter­kwa­li­teit als conform DIN EN 12953-10 ge­cer­ti­fi­ceer­de dienst. Een wa­ter­ana­ly­se door onze ser­vi­ce­tech­ni­ci vormt de basis voor op­ti­ma­li­sa­tie­voor­stel­len en de aanpassing van relevante pa­ra­me­ters.

Michael Hölper Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 0 Mobil: +49 (0) 172 2341311 hoelper@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon

Onderhoud en inspectie

Con­tro­le­ren van de vei­lig­heids­voor­zie­nin­gen conform TRD/ EN 12953, con­tro­le­ren van druk­be­gren­zers, wa­ter­ni­veau­be­gren­zers, NOOD­STOP-scha­ke­laars, eind­scha­ke­laars rook­gas­schui­ven, controle van alle kleppen, armaturen en in­di­ca­tie-in­stru­men­ten op de ketel;

Con­trole van alle functies op de ketel, incl. de be­wa­kings­voor­zie­ning evenals visuele controle van de elek­tri­sche in­stal­la­tie in de scha­kel­kast en bij externe com­po­nen­ten visuele controle van de complete in­stal­la­tie, controle van de vlucht­we­gen en de toevoer- en af­voer­lucht­ope­nin­gen.

Michael Hölper Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 0 Mobil: +49 (0) 172 2341311 hoelper@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon

Ketel- en reservoirreparaties

  • Reparatietekening door middel van CAD-systeem
  • Installatie- en buisleidingsbouw
  • Lastoezicht door eigen lasvakman
  • Uitwerken van reparatievoorstellen bij grotere schade aan stoomketelinstallaties of drukvaten om een deskundige voor te leggen

  • Voorbereiden en begeleiden van de aansluitend op de reparatie vereiste druktest samen met de deskundige.
  • Reparatie- en kwaliteitscontrole
  • Documentatie van de reparatie incl. alle noodzakelijke bewijsstukken.

Voor reparaties in noodgevallen is een 24-uursservice beschikbaar.

Markus Karns Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 228 karns@noSpam.dampfkessel.com
Frank König Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 307 koenig@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon

Voorbereiden en begeleiden van TÜV-keuringen

De wetgever schrijft een driejaarlijkse interne controle en een druktest voor stoomketels en drukvaten voor. Hagelschuer biedt hiervoor de voorbereiding en alle nodige voorbereidende werkzaamheden tot en met de begeleiding van de controle en de aansluitende nieuwe inbedrijfstelling - efficiënt en voordelig.

Onder de voorbereiding op de TÜV-keuring vallen:

  • Voorbereiden van de interne controle
  • begeleiden van de interne controle
  • sluiten van de openingen aan rookgas- en waterzijde en het opnieuw in gebruik nemen.
Markus Karns Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 228 karns@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon

Materiaalcontrole zonder dit te vernielen

Frank König Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 307 koenig@noSpam.dampfkessel.com
Markus Karns Telefoon: +49 (0) 25 90 - 9 38 95 - 228 karns@noSpam.dampfkessel.com
Contactpersoon
© Georg Hagelschuer GmbH & Co. KG | Gewerbestraße 60 | D-48249 Dülmen | Duitsland